VPŠ a SPŠ MV v Holešově Výsledky přijímacího řízení Zlínská 991
769 12   Holešov

Přehled přijatých a nepřijatých uchazečů

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

  . .

Zavřít

Kritéria přijímacího řízení
(součást Rozhodnutí ŘŠ o konání přijímací zkoušky
do střední odborné školy)