Menu

Je to předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství, která se zapojuje do celoevropského Týdne programování a je zaměřena na žáky se zájmem o svět technologií. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník na SŠ.

 

Tematicky byla soutěž zacílena do několika oblastí informatiky:

  • algoritmizace a programování
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií

Soutěže se zúčastnilo rekordních 96 studentů naší školy, a to v kategorii Senior (žáci 3. ročníku SOŠ) a Junior (žáci 1. a 2. ročníku SOŠ). Soutěžící vyplňovali na počítači test složený z 15 úloh, jež byl limitován časem 40 minut. V testu se nacházelo po pěti úlohách lehké, střední a těžké obtížnosti. Za jednotlivé odpovědi tak soutěžící mohli získat či ztratit různý počet bodů dle obtížnosti úlohy. Úspěšným řešitelem se stal žák, který získal alespoň 150 bodů z 240 možných.

Nejúspěšnějšími řešiteli v této soutěži se z naší školy stali tito žáci:

Bartusek Tomáš

1.C

228 bodů

Pácal Jan

1.C

196 bodů

Němec Adam

1.C

192 bodů

Soukupová Věnka

1.C

176 bodů

Vojtuš Jakub

1.A

176 bodů

Cetkovská Diana

1.A

160 bodů

Lenárt Stanislav

1.A

160 bodů

Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci školy na celostátní úrovni a gratulujeme těm nejlepším.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel PO VVP