Test byl vytvořen s cílem ověřit reálnou znalost anglického jazyka a schopnost využít získané jazykové dovednosti. Pořadatelem byla společnosti Nolama s.r.o.

 

foto01Celkově se do soutěže zapojilo 98 škol ze 14 krajů České republiky. Z těchto škol se zapojilo 156 učitelů, 293 tříd a 3377 žáků. 83 žáků dosáhlo celkového hodnocení 100% mezi nimi i studentka naší školy Hana Klimentová ze 3.B. Gratulujeme. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 53 studentů ze tříd 3.B, 4.A, 4.B a 4.C.

Mnoha studentům se podařilo získat 100% bodů v jednotlivých částech testu:

Vocabulary 11 studentů
Everyday English 9 studentů
Reading comprehension 8 studentů
Joining sentences 26 studentů
Gap fill 2 studenti


Petr Haiser získal 100% bodů ve 4 částech, Samuel Brádler, Martin Farkaš, Ondřej Hovjacký, Vitaliy Koval a Johanna Havelková získali 100% bodů ve třech částech testu. 18 studentů svými výsledky prokázalo, že jejich jazyková úroveň v anglickém jazyce odpovídá stupni B2, ostatní žáci prokázali znalosti na úrovni B1. Společného evropského referenčního rámce. Požadovaná úroveň pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky je B1. Vzhledem k dosaženým výsledkům můžeme doufat, že blížící se maturitní zkouška z anglického jazyka bude úspěšná.

Zde jsou výsledky našich nejlepších žáků:

1. Hana Klimentová 3.B 100%
2. Petr Haiser 4.A 98%
3. Vitaliy Koval 3.B 96,4%
4. Ondřej Hovjacký 4.C 94%
5. Samuel Brádler 4.C 93%
6. Martin Farkaš 4.C 93%
7. Jakub Koutný 4.C 92%
8. Lenka Maršálková 4.C 92%
9. Johana Havelková 3.B 91,6%
10. Karel Salajka 4.A 90%

Mgr. Vendula Durdová
Mgr. Zuzana Dvořáková
Mgr. Linda Heryánová