Soutěž vedly pracovnice z Úřadu vlády, mající na starosti problematiku  Evropské unie a světové bezpečnosti.

Soutěže se účastnilo pět družstev, která postoupila vítězně z prvního kola. Každé družstvo se v rámci deseti minut prezentovalo obsahem své zadané analýzy, jejíž  zadání obdrželi v kole prvním. Zhodnocení představené analýzy provedl tým  odbornic vedoucích soutěž. Poté každé družstvo předneslo posudek na oponentskou práci  soupeřícího  družstva se všemi klady i nalezenými negativy. Následovala škála otázek , na které se oponentské družstvo pokusilo odpovědět.

Soutěžní tým naší školy vytvořili žáci 2. ročníku, a to Nikita Hýžová, Charlota Da Silva  a Andrej Nemesh. Jako jediní postoupili z prvního kola ze Zlínského kraje. Prezentovali úspěšně problematiku Sýrie a Islamského státu. Dobře odvedli posudek na oponentskou práci na téma Palestina a Izrael.

Po necelém tříhodinovém klání se naši studenti umístili na velmi pěkném druhém místě. A mají chuť a elán se této soutěže účastnit i v dalším roce.

 

Mgr. Zuzana Hájková