V prostorách Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice si mohli studenti prohlédnout prostory určené k nedobrovolné detoxikaci. Dále jim byl ze strany místní vrchní sestry paní Marie Christovové poskytnut odborný výklad. Studentům byla přiblížena historie záchytné stanice v Kroměříži, dále postup příjmu a propouštění opilého či intoxikovaného člověka a v neposlední řadě také osvětlena spolupráce s Policií České republiky.

V prostorách vozového parku Zdravotnické záchranné služby bylo studentům umožněno prohlédnout si interiér vozidla určeného pro výjezdy rychlé lékařské pomoci. Jedná se o vozidlo Volkswagen Transporter T5 s kufrovou nástavbou, ve které jsou umístěny potřebné přístroje, nástroje a medikamenty, důležité pro poskytnutí adekvátní pomoci a záchrany života. Některé z přístrojů zjišťující základní životní funkce si mohli studenti vyzkoušet i osobně.  Dále vedoucí lékař MUDr. Marek Obrtel  poskytl všeobecné informace týkající se spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému a popsal postup záchranářů od okamžiku přijetí oznámení o zranění osoby, po okamžik poskytnutí pomoci zraněnému.

Možnost nahlédnout do prostor, které nejsou volně veřejnosti přístupné, bylo zajímavé a přínosné.

 

kpt. Mgr. Bc.  Lenka Přikrylová
kpt. Mgr. Andrea Zapletalová