V měsíci lednu probíhalo školní kolo, kterého se zúčastnili všichni studenti 4. ročníku. Studenti, kteří obsadili ve školním kole první tři místa, pokračovali v soutěži v okresním kole. Na prvních třech místech se ve školním kole umístili Dominika Kulhavá (4.C), Aleš Kovařík (4.A) a Terezie Menšíková (4C). Tito studenti poté obsadili v okresním kole 1. místo a postoupili dále do krajského kola, které proběhlo v měsíci dubnu. V krajském kole skončili naši studenti na 2. místě.

Témata 7. ročníku FG, která se prolínají školním, okresním, krajským a celorepublikovým kolem jsou následovná:

-       Psychologické a sociální aspekty

-       Peněžní gramotnost

-       Rozpočtová gramotnost

-       Cenová a investiční gramotnost

-       Právní gramotnost, ochrana spotřebitele

Studentům blahopřeji k dosaženým výsledkům.

kpt. Ing. Bc. Eva Kaňová