Cílem kurzu bylo prohloubit znalosti „studentů“ , procvičit základní konverzační témata v českém prostředí a připravit je k jazykové zkoušce, kterou budou konat v měsíci listopadu. V odpoledních hodinách byl pro ně připraven bohatý doprovodný program. Na zajištění výuky a celkové organizace kurzu  se podílely Mgr. Hana Šťastová,  Mgr. Sylva Kropáčová, PhD.,  Mgr. Bc. Monika Vokurková, PhD., Mgr. Silvie Němcová, Mgr. Petra Skaláková. Velmi bych jim chtěla tímto poděkovat, díky jejich poctivé přípravě a aktivnímu přístupu byl kurz v rámci evaluace hodnocen velmi pozitivně.

Našim kolegům přejeme zdárné složení jazykové zkoušky.

Mgr. Martina Pořízková