Aktivity, které projekt provázejí, jsou zaměřeny na sebepoznání a poznání svého „týmu" -  třídního kolektivu. Nesou se v duchu vyhledávání takových lidí kolem sebe, na které se můžeme spolehnout a kteří s námi dokážou táhnout za jeden provaz. Boj (nejen) s kyberšikanou není totiž „žádná lehká hra". V rámci tohoto projektu se studenti dozvídají takové informace, které jim umožní lépe zvládat svoje konflikty a problémy. Naučí se také, jak se bezpečně „ pohybovat po síti".

Dne 21.10 2016 proběhlo v rámci projektu Kyber-ex Školení v krizové komunikaci a přístupu zaměřeného na řešení pro nově vzniklý SUPPORT TÝM. Tento podpůrný tým tvoří naši studenti 3. ročníků, kteří už mají zkušenosti s tím, jak škola funguje. Učí se poskytovat laickou krizovou intervenci tam, kde chybí důvěra v dospělé, a jsou také vybaveni informacemi, na koho se mohou spolužáci obrátit, budou-li potřebovat pomoc ve složitých situacích, i v případě neplnoletosti. Aby se mohli s nimi všichni seznámit, budou členové Support týmu navštěvovat jednotlivé třídy v rámci třídnických hodin s prezentací na téma (KYBER)ŠIKANA - to není žádná lehká hra. Ve 4. ročníku pak bude jen na nich, koho si vyberou a proškolí jako své nástupce. Školení proběhlo v dobré náladě a pohodě, jak můžete vidět na přiložených fotografiích. Týmy SUPPORT a PEER budou vzájemně spolupracovat.

Dík našim novým „Suppíkům" a všem, kteří se na projektu podílejí – stálým členům CEVAPU pod vedením výchovné poradkyně plk. Mgr. Evy Vichlendové, rady pro prevenci, externím stálým spolupracovníkům CEVAPU plk. Mgr. Pacíkové a Mgr. Bendové a PO VVP - sekci informatiky.

Miriam Švecová, Irena Kotoučová a Suppíci