Zúčastnilo se jí 21 vybraných žáků 1. - 3. ročníku naší střední odborné školy. Tuto celostátní soutěž připravila Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a má za cíl rozvíjet u žáků logické myšlení a matematické dovednosti.

Soutěž na naší škole zahájila plk. PhDr. Mgr. Radomíra Bezděková. Po seznámení s pravidly žáci samostatně řešili zajímavé úlohy z matematiky. Otázky byly hodnoceny dle náročnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body.

Nejlepšími řešiteli na naší škole jsou:

kategorie Junior

  1.  Král Dominik (1. C)
  2.  Daněk Radim (2. B)
  3.  Palla Tomáš (2. A)

kategorie Student

  1.  Poslušný Radomír (3. B)
  2.  Mádrová Karolína (3. B)
  3.  Saidl Michal (3. A)

Blahopřejeme a věříme v úspěšné umístění na krajské úrovni.

 

Mgr. Jana Hendrychová