Zde se seznámili se stručnou charakteristikou tohoto forenzního oboru a s využitím a činností soudního lékaře v policejní praxi v rámci trestního řízení. Součástí odborné praxe byla praktická ukázka z činnosti soudních lékařů a přednáška zaměřená na typické druhy a mechanismy poranění vzniklé vlivem hostilního jednání druhé osoby.

 

Zpracoval:

kpt. Mgr. Libor Zachoval