42. ročník soutěže vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1. Akce se konala v době od 13:30 hod -15:30 hod v učebně českého jazyka č. 314. Přihlásilo se na ni 16 zájemců o češtinu od 1. do 3. ročníku.

Olympiáda byla rozdělena na dvě části. První z nich obsahovala náročné úlohy ze slovotvorby, tvarosloví i skladby a druhá část potom slohový úkol, u něhož se hodnotilo dodržení tématu, plynulost a návaznost textu, vhodný výběr lexikálních prostředků i větná stavba. Přihlíželo se také k tvaroslovné a pravopisné správnosti. Soutěžící mohli z celé práce dostat až 35 bodů.

Nejlepších výsledků dosáhli:   

1. místo - Kristián Peter (3.C)
2. místo -  Šárka Svobodová (3.C)
3. místo – Simona Fabiánková (3.B)

V okresním kole naši školu reprezentovali Kristián Peter (3.C) a Simona Fabiánková (3. B).

Školní kolo olympiády zabezpečovaly vyučující českého jazyka a literatury

Mgr. Petra Chudárková a PhDr. Jana Holubcová.