Zde pracovníci uvedené služby vysvětlili žákům principy mediačních, probačních a resocializačních programů. Dále osvětlili na konkrétních případech význam mimosoudních jednání a praktický výkon dohledu nad osobou obviněnou, obžalovanou nebo odsouzenou.  Studenti využili možnosti vytvořit si svůj soudní případ a pod vedením pana Mgr. Vladimíra Lhotky celý svůj kriminální případ přenesli do soudní jednací síně a tím okamžikem se ze studentů stali státní zástupci, soudci, obhájci, obžalovaní, svědci či poškozené osoby jako v reálném životě.

 

kpt. Mgr. Andrea Zapletalová
PO práva a kriminalistiky