Pro žáky prvního ročníku si vyškolení lektoři v peer programu připravili dopoledne plné zajímavých aktivit i užitečných informací z oblasti prevence návykových látek. Naši žáci se podíleli také na programu pro své spolužáky z druhého ročníku, který byl rozdělen na tři skupiny. První skupina absolvovala návštěvu v Síni tradic, kde dvě žákyně ze 3.C podaly erudovaný výklad o historii areálu školy a historii střední odborné školy. Druhé stanoviště zabezpečovali členové support týmu projektu „Kyber-ex“. Jejich tématem bylo zvládání akutních zátěžových situací včetně pohybových aktivit. Poslední částí programu pro druhý ročník byl workshop na téma návykových látek, který vedl policista z MŘ PČR Ostrava. Během dopoledne se všechny tři třídy postupně na stanovištích vystřídaly. Program ve třetím ročníku zabezpečili policisté ze speciální pořádkové jednotky, kteří žákům předvedli výstroj a výzbroj pořádkové jednotky a představili činnost svého útvaru. Jejich vystoupení doplnila prezentace policejního vyjednavače, který se zaměřil na krizovou komunikaci v rámci své profese. Žáci čtvrtého ročníku absolvovali besedu s policejním psychologem a pracovníky personálního oddělení KŘ Brno a Ostrava. Získané informace by žákům měly pomoci při volbě své budoucí profese a možného vstupu do služebního poměru příslušníka Policie České republiky.