Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo 14. prosince 2016 v učebně č. 218 za účasti zástupce ředitele školy pana plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D., vedoucího PO policejních činností plk. Mgr. Petra Bendy a zástupce vedoucí PO všeobecně vzdělávacích předmětů kpt. Mgr. Miroslava Kolomazníka, čtrnácti  žáků ze tříd 2. B a 2. A  a vyučujících  dějepisu PhDr. Jany Holubcové a občanské nauky Mgr. Ireny  Kotoučové.

Žáci  si vybírali  z následujících  témat:

Ve svých prezentacích se zaměřili na historii a dějinné souvislosti událostí, portréty osobností a význam události a státního svátku v dnešní době. Svou prezentaci přednesli přihlášení žáci před třídou a vyučující i ostatní žáci hodnotili věcnou správnost, využití zdrojů k tématu, formální správnost, strukturu textu, jazykovou správnost i logickou návaznost obsahu a také verbální i neverbální projev jejich vystoupení. Přihlášení žáci si prezentace zpracovávali ve svém volném čase a měli možnost je zkonzultovat se svými vyučujícími dějepisu a občanské nauky. Touto činností žáci aplikovali průřezová témata Občan v demokratické společnosti; Informační a komunikační technologie i téma Pomáhat a chránit.

Oceňujeme naše žáky, kteří jsou ochotni učit se stále něco nového a přispět tak k dobrému jménu naší školy i k zatraktivnění předmětů dějepis a občanská nauka.

Zpracovaly: PhDr. Jana Holubcová a Mgr. Irena Kotoučová