Po příjezdu do areálu školy jsme byly představeny vedení školy, našemu průvodci Polizeihauptkommissar Siegfriedu Piehlerovi a studentům „26. vzdělávacího semináře“, kteří se nám po celý týden věnovali.  V průběhu celého týdne jsme se účastnily výuky této třídy, např. výuky sebeobrany, práva, modelových situací – policista kontrolující vozidlo, dechová zkouška, zadržení řidiče pod vlivem alkoholu a následné sepisování protokolu na policejní stanici. V tělocviku jsme s německými studenty soutěžily a vyzkoušely jsme si také střelbu ze služební pistole Heckler-Koch P7M13 a samopalu MP5 a po následném úklidu střelnice jsme pomáhaly s čištěním zbraní.

Po ukončení povinného programu nás pan PHK Siegfried Piehler doprovázel při prohlídkách okolních měst. Navštívili jsme Norimberk, hrad s vyhlídkou, odkud bylo vidět celé město za záře pouličního osvětlení. Pokračovali jsme výkladem historie města a obdivovali jsme jeho krásu a zachovalost staveb.

Další den jsme směřovali do „Společného centra ve Schwandorfu“, kde probíhá česko-německá policejní a celní spolupráce. Shlédly jsme zajímavou přednášku týkající se činnosti centra, kterou nám paní učitelka Kropáčová musela z důvodu mnoha cizích slov celou průběžně překládat.

Po skončení přednášky a rozloučení se s místními policisty jsme jeli do Regensburgu, kde nás opět čekala barvitá historie a neobyčejná krása města.

Na konec pobytu nám p. Piehler zařídil prohlídku simulátoru jízd a zkušební jízdu v něm. Simulátor se skládal z obrovské kupole, v níž bylo uloženo auto, které bylo napojeno na monitory a na program, který simuloval jízdu jakýmkoli terénem a jakékoli dopravní situace.

Páteční dopoledne jsme zakončily rozloučením s žáky, kteří se o nás celý týden starali, s p. Piehlerem, který s námi měl po celý pobyt velikou trpělivost a věnoval nám všechen svůj volný čas, a taktéž se zástupci školy. Předaly jsme dárky a poděkovaly za celý krásný týden strávený s nimi, za spoustu zkušeností a zážitků z nového jazykového, policejního i kulturního prostředí.

Žákyně SOŠ Denisa Kořenková, Tereza Kolečková, Tina Skalická, Soňa Hrtánková