Právě tento den převzali z rukou zástupce ředitele školy plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D., starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta a svých třídních učitelů desky s maturitním vysvědčením. Slavnostní okamžik byl umocněn nádhernými prostorami holešovského zámku, konkrétně sala terreny a zvuků varhan, na které hrál Mgr. Šuranský ze Základní umělecké školy v Holešově. Výjimečné okamžiky sdíleli se žáky také jejich nejbližší příbuzní, učitelé a vychovatelé.

Při příležitosti ukončení studia byli oceněni nejlepší žáci nejen za studijní výsledky, ale také za reprezentaci školy. Za dlouhodobou práci v Domě pro seniory v Holešově byli oceněni žáci, kterým Mgr. Miklíková poděkovala a předala věcné dary.