Menu

Slavnostní shromáždění zaměstnanců školy

Každoročně si zaměstnanci VPŠ a SPŠ MV v Holešově na konci března připomínají výročí narození Jana Ámose Komenského.

The Canterville Ghost

Zde jsou postřely našich žáků….

Ve středu 23. března se žáci naší školy zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce.

Mezinárodní  kynologická soutěž – Mělník 2016

Ve dnech 8. – 10. dubna 2016 se uskutečnila mezinárodní kynologická soutěž.

Finanční gramotnost

Ve školním roce 2015/2016 se naše škola opět zapojila  do 7. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje  MŠMT.

Policista na zkoušku

V pondělí 18. dubna 2016 uspořádalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pro zájemce akci s názvem „Policista na zkoušku“.