Menu

Ocenění žáka 4. ročníku

Město Holešov každoročně v rámci Dnů Holešova oceňuje významné osobnosti města. Letošní 7. ročník proběhl v sala terreně holešovského zámku dne 7. května.

Fotografická soutěž

Domov mládeže při Střední škole oděvní a služeb ve Vizovicích vyhlásil v březnu letošního roku pro žáky středních škol fotografickou soutěž na téma „ Volný čas jako prostor pro rozvoj osobnosti“.

Ukázky sebeobrany na Rusavě

V pondělí 9. 5. 2016 se v odpoledních hodinách uskutečnily ukázky a výcvik sebeobrany pro studenty Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově.

Školní výlet Anglie

V sobotu 30. dubna jsme započali náš výlet do Anglie. Všichni natěšení jsme přetrpěli cestu autobusem, abychom se dostali do Anglie, ve které na nás již čekaly pouze krásné zážitky.

Pokusy z optiky a globální problémy planety Země

Dne 17. 5. 2016 připravilo předmětové oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů pro žáky 2. ročníku SOŠ naučný program, ve kterém pracovníci Hvězdárny ve Valašském Meziříčí předvedli pokusy z optiky a objasnili globální problémy planety Země.