Menu

Probační mediační služba

Ve dnech 25. října a 10. listopadu 2016 se žáci čtvrtého ročníku střední odborné školy zúčastnili, v rámci odborné praxe, exkurze na Probační a mediační službě ve Zlíně.

BOBŘÍK INFORMATIKY 2016 - 9. ročník

I v letošním roce se naše škola připojila do celostátní soutěže „Bobřík informatiky“, která probíhala ve dnech 7. 11. – 15. 11. 2016.

 

Krajské kolo Logické olympiády 2016

V pátek 4. 11. 2016 proběhlo na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně krajské kolo Logické olympiády.

Pišqworky – oblastní kolo

Dne 2. listopadu 2016 se na Obchodní akademii v Kroměříži konalo oblastní kolo středoškolské soutěže Pišqworky.

Odborná praxe studentů SOŠ

Ve dnech 22. 11. 2016 – 24. 11. 2016 se žáci 4. ročníku SOŠ zúčastnili odborné praxe, která proběhla na Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice v Olomouci.