Menu

Vzdělávací akce Příběhy bezpráví:
filmy Akce K a Swingtime

Během měsíce listopadu 2016 proběhla v naší škole vzdělávací aktivita, kterou připravily vyučující dějepisu J. Holubcová a J. Saibertová na základě projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni, v rámci akce Měsíc filmu na školách, do níž se naše škola zapojuje.

Vzdělávací soutěž Státní svátky

V rámci mezipředmětových vztahů mezi dějepisem a občanskou naukou a mimoškolních vzdělávacích aktivit vytvářeli žáci 2. ročníku SOŠ od září do listopadu 2016 výukové prezentace ke státním svátkům.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 6. prosince 2016 proběhlo, jako každoročně, školní kolo v Olympiádě z českého jazyka II. kategorie pro žáky střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Projektový den VPŠ a SPŠ MV v Holešově

V úterý 20. prosince 2016 proběhl projektový den u všech tříd střední odborné školy.

ENGLISH GURU

Soutěž o nejlepšího angličtináře probíhala od 5.12. do 15.12. 2016 formou online testu a hlavní cílovou skupinou byli žáci třetího a čtvrtého ročníku.