Menu

Beseda s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

V rámci semináře „Mravní a křesťanská výchova“, který se konal 10.5.2018 proběhla beseda s Mons. J. Graubnerem, olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským.

V úvodní části besedy J. Graubner přiblížil svou životní dráhu a cestu ke kněžství a seznámil přítomné žáky se svým profesním vývojem v rámci církevní hierarchie. Dále se věnoval aktuálním otázkám společnosti, zejména zdůraznil otázku významu rodiny a jejího postavení ve společnosti, výchově a vyzdvihl hodnotu člověka a jeho odvahu ke konání dobra.

Následná diskuze byla zaměřena na otázky obsahu činnosti arcibiskupského úřadu a pracovní náplni arcibiskupa, organizační strukturu katolické církve, výchově a vzdělávání, charitativní činnosti církve atd.

Antonín Strachota

 

Soutěž „MÁŠ NA TO“

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje pořádalo v SOŠ Hranice dne 28. března 2018 soutěž pro žáky třetích ročníků středních škol – „MÁŠ NA TO“.

Tato soutěž je součást motivace žáků středních škol k práci u Policie České republiky.

Soutěžící plnili testy fyzické způsobilosti uchazeče o přijetí do služebního poměru příslušníka P ČR a zkušební testy k řízení dopravních prostředků.

Žáci naší školy zvítězili a získali putovní pohár ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v kategorii družstev.

Nejlepší družstvo v soutěži „MÁŠ NA TO“:

  1. místo – VPŠ a SPŠ MV Holešov A – Yana Raychynets, Martin Žajgla, Jakub Novák
  1. místo – VPŠ a SPŠ MV Holešov B – Kristýna Kocourková, Josef Žajgla, Erik  Jurgner

Tato umístění jim zajistila postup do Moravského finále MÁŠ NA TO, které se uskutečnilo 13. dubna 2018 v Brně s tímto výsledkem:

  1. místo – Alžběta Homolová, která byla vyhlášena jako nejlepší dívka soutěže
  1. místo – VPŠ a SPŠ MV Holešov – Alžběta Homolová, Martin Žajgla, Jakub Novák

 

Všichni žáci úspěšně reprezentovali školu, o čemž svědčí umístěni jednotlivců i družstva.


plk. Mgr. Karel Hrudík

 

Cross se střelbou

Ve dnech 23. až 25. dubna 2018 proběhl v Krušných horách ve výcvikovém středisku policejní školy v Praze v Kryštofových Hamrech a na přilehlých biatlonových tratích v Jáchymově odvetný přebor mezi žáky prvních a druhých ročníků SOŠ v běhu v terénu se střelbou.

Po minulých zkušenostech (sníh a bláto) bylo tentokrát počasí k závodníkům přívětivější, ale i tak se museli žáci vydat ze svých sil, protože stanovené distance závodu (3,5km dívky, 5,5km hoši) neodpustily vůbec nic. Po střelecké položce navíc následoval náročný výběh do prudkého kopce.  Díky zodpovědné přípravě žáků (zvlášť střelecká položka) naše škola přivezla celkově 6 pohárů. Dá se říci, že naše škola závody opanovala. V dívkách 2. a 3. místo, v kategorii chlapců dvě místa a ve štafetách opět vítězství a 2. místo.

Konkrétně: Alice Rýdlová (1.A) o pouhou vteřinu druhé místo, Aneta Máčalová (2.A) třetí místo, Vojta Kolaska (1.A) suveréně první místo a Adam Štibraný (2.C) třetí místo. V soutěži štafet měla, oproti loňsku, každá škola své štafety. Díky přesné střelbě se potvrdila dominance našich závodníků, celkové 1. a 2. místo, další štafeta čtvrtá. O závodníky bylo znovu dobře postaráno, zázemí zajištěno. Zážitek ze závodu a prožitá zkušenost spojená s úspěchem v účastnících zůstane na dlouhou dobu.

Naši školu reprezentovali: Rýdlová A., Hamplová B.,Kolaska V. (1.A), Chmelař J., Bečica D., Stupňánek J., Skalská T. (1.C), Lorencová A. (1.D), Andrle M. (2.B), Máčalová A.,Vrubelová D. (2.A), Pácal J.,Štibraný A.,Jaroš R., Malinovský T.,Maňák F.,Bartusek T. (2.C)

Kpt. Mgr. Antonín Nášel, učitel TEP

Policejní víceboj

Dne 26. dubna 2018 proběhl první ročník „Policejního víceboje“ bezpečnostních škol. Jednalo se o nově vzniklý závod smíšených čtyřčlenných týmů žáků SOŠ, kteří si vzájemně poměřili síly v rozdílných disciplínách. Pořadí disciplín bylo následující: střelba z malorážkové pušky na 50m, šplh na laně či tyči, běh na 60m, běh na 1km a na závěr náročná překážková dráha.

Všestranná připravenost pro tento závod je nutností. Naši školu reprezentovali družstva zastupující jednotlivé třídy 3.ročníku.

3.A – Chmelíková J., Kapuchiak D., Scholaster P.,Pröschl M.

3.B – Beňová L., Zálešáková S., Ševčík P., Žajgla M.

3.C – Kocourková K., Krausová K., Dvořák J., Kumbár T.

Úspěch našich závodníků podtrhuje získání 6 medailí a putovního poháru. V jednotlivcích Zálešáková (1.místo), Chmelíková (2.místo), Ševčík (2.místo), Dvořák (3.místo) a hlavně v týmové soutěži zvítězila třída 3.B, na druhém místě třída 3.C.

            Závodníci si odnesli spoustu nových zkušeností, zážitků a dobrých pocitů. Zjistili, kde pro příští ročníky musí přidat a zpřesnit svůj výkon. Děkuji všem za reprezentaci školy.

kpt. Mgr. Antonín Nášel

Tisková zpráva

Ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově proběhlo první kolo přijímací zkoušky pro uchazeče ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou do prvního ročníku oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“.

Termíny prvního kola byly stanoveny na 12. a 16. dubna 2018. Obsah přijímací zkoušky tvoří:

-        jednotná přijímací zkouška

-        školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti).

O toto studium je mezi žáky základních škol velký zájem. Škola eviduje celkem 441 přihlášek. Na první a druhý termín prvního kola se dostavilo celkem 433 uchazečů (222 chlapců a 211 dívek).

Výsledky přijímacího řízení budou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění uveřejněny nejpozději 2. května 2018 na Úřední desce VPŠ a SPŠ MV v Holešově a současně způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách školy (www.spshol.cz).

 

logo spshol