Menu

Víkendový workshop

Vybrání žáci střední odborné školy pod vedením Mgr. Kotoučové dlouhodobě pracují v peer programu z oblasti návykových látek a z oblasti rasismu a extremismu.

Sport Life - šplh

Dne 10. 11. 2017 uspořádal Sokol Brno již III. ročník šplhu na výstavišti.

Turnaj v sálové kopané

Ve čtvrtek 2.11. 2017 se uskutečnil turnaj v sálové kopané. Zúčastnilo se  7 družstev žáků  Střední odborné školy.

 

Krajské kolo Logické olympiády 2017

V pátek 3. 11. 2017 proběhlo na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně krajské kolo Logické olympiády.

Otevření sportovního areálu

Od 6. listopadu 2017 mohou studující VPŠ a SPŠ MV v Holešově využívat nově zrekonstruovaný sportovní areál, který zahrnuje atletický ovál, víceúčelová hřiště, překážkovou dráhu a přilehlé okolí.