Menu

Vyhlášení sportovní třídy roku

Hned co se před námi otevřeli brány školy a znovu jsme zasedli do školních lavic, byly uděleny tituly o Sportovní třídu roku 2.C, 4.C, 4.A.

Setkání při příležitosti 25. výročí spolupráce mezi
VPŠ a SPŠ MV v Holešově a Spolkovou policií Německo
– ředitelství Mnichov

Ve dnech od 6. do 8. září 2017 se uskutečnila zahraniční cesta ředitele školy s doprovodem na ředitelství Spolkové policie Mnichov.

Záchranářský kurz žáků třetího ročníku

V termínu od 24. června do 29. června 2017 proběhl záchranářský kurz žáků třetího ročníku. Kurz se uskutečnil v Krkonoších v oblasti KRNAP na Zotavovně VS ČR Přední Labská ve Špindlerově Mlýně. Kurz probíhal za velmi dobrého počasí a v krásné přírodní lokalitě.

Tyto přírodní podmínky umožnily žákům prožít celou řadu specifických zážitků, pocitů a poznání vlastních možností při zdolávání přírodních překážek.

V rámci výcviku lezení si dokázali samostatně vytvořit kotvící bod slanit kolmou skálu ve výšce 20 metrů nad zemí. Nejednomu žákovi či žačce se řádně rozklepala kolena a zkušení instruktoři jim museli dodat odbornou radou sebedůvěru a odvahu překonat sám sebe. Radost z vlastního výkonu měli všichni žáci, instruktoři a učitelé hodnotili jejich výkony pochvalou.

Při výcviku na řece Jizeře si žáci vyzkoušeli, jak se řídí loď na klidné řece, ale také měli možnost projet jez a menší peřeje. Ve ztížených podmínkách se některým posádkám podařilo převrátit loď a tím si na vlastní kůži vyzkoušeli činnost při záchraně a dopomoci posádce, která je unášena proudem. Vyzkoušeli si záchranné prostředky – plovací vesty, házecí pytlíky a ověřili si tak jejich účinnost a funkčnost. Některé posádky přirozeně soutěžily a snažily se 15 kilometrový úsek řeky zdolat v co nejkratším čase. Zážitek ze sjezdu řeky měl u žáků velký úspěch.

Z vysokohorského prostředí si každá skupina odnesla jiný poznatek. Příroda nám ukázala vlídnou tvář a tak jsme mohli všichni sledovat nádherné výhledy z hřebenů do údolí na horská jezera a v plné kráse se všem ukázala i naše nejvyšší hora Sněžka. Většina žáků výstup na Sněžku zvládla a odnáší si do svého budoucího života zkušenost z pobytu v horách a nebezpečí, které sebou pobyt na horách přináší.

Výstup na Sněžku byl vždy ukončen exkurzí ve stanici Horské Služby Špindlerův Mlýn, kde žáci měli možnost slyšet od členů HS informace o vzniku, hlavních činnostech HS a byli seznámeni s technickými i zdravotními prostředky, které aktuálně HS používá.

Závěrem lze říci, že kurz se u žáků setkal s velmi kladnou odezvou a splnil tak všechny cíle, které jsme od něj očekávali.

kpt. Mgr. Pavel Válek

Adaptační workshop pro žáky 1. ročníku SOŠ

Každoročně škola pořádá adaptační workshop pro nastupující žáky prvního ročníku. Letos byla organizace náročnější, jelikož do prvního ročníku nastupovalo 120 žáků.

POKOS 2017

V pondělí 26. června 2017 proběhla v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově akce s názvem „Příprava občanů k obraně státu“. Realizaci zabezpečovala Armáda ČR, která pro účastníky připravila 5 stanovišť s tímto obsahem:

  1. Základní informace o AČR a jejích činnostech
  2. Zkušenosti AČR v zahraničních misích
  3. Zdravotnická příprava
  4. Chemická ochrana
  5. Ukázka a popis techniky AČR

Kromě žáků prvního a druhého ročníku střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově se akce zúčastnili vybraní žáci z gymnázia a žáci devátých tříd základních škol z Holešova.