Menu

POKOS 2017

V pondělí 26. června 2017 proběhla v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově akce s názvem „Příprava občanů k obraně státu“. Realizaci zabezpečovala Armáda ČR, která pro účastníky připravila 5 stanovišť s tímto obsahem:

  1. Základní informace o AČR a jejích činnostech
  2. Zkušenosti AČR v zahraničních misích
  3. Zdravotnická příprava
  4. Chemická ochrana
  5. Ukázka a popis techniky AČR

Kromě žáků prvního a druhého ročníku střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově se akce zúčastnili vybraní žáci z gymnázia a žáci devátých tříd základních škol z Holešova.

Hranice Dragons 22.6.2017
Mistrovství České republiky

Předposlední červnový čtvrtek se konalo Mistrovství dračích lodí České republiky v Areálu vodních sportů KVS Hranice.
Za VPŠ a SPŠ Holešov sestavila každá třída svoji dvacetičlennou posádku v čele s kapitánem. Od rána panovala mezi všemi účastníky akce velmi příjemná atmosféra.

Po sečtení dvou nejlepších časů ze tří rozjížděk každá z posádek zjistila, o jaká výsledná umístění a s jakými soupeři bude bojovat ve finále.

V kategorii Bezpečnostně právních škol obsadila naše škola všechny tři stupně vítězů:

1. místo posádka Sen sei (2.B).

2. místo Mariňáci (3.C)

3. místo posádka Contra (1.B)

V rámci Mistrovství České republiky středních škol v závodě dračích lodí byla úspěšná posádka Sen sei, která zdolala ve velice tvrdé konkurenci ostatní týmy a odvezla si zlatou medaili.

Doufáme, že se opět sejdeme v dobré náladě a příští rok bude pro naši školu stejně úspěšný a plodný jako ten letošní.

 

Žáci 2.B.

Projekt mobility

Ve dnech od 5. června do 9. června 2017 se uskutečnila návštěva policistů z Policejního výcvikového centra v Legionowě v Polsku.

Závěr semináře „Mravní a křesťanská výchova“

Na závěr cyklu seminářů „Mravní a křesťanská výchova“ se konala v úterý 20. června  2017 závěrečná exkurze, které se zúčastnili žáci z prvního, druhého i třetího ročníku SOŠ.

První část exkurze byla zaměřena na návštěvu Velehradu – na prohlídku významného poutního místa na Moravě, které je spojováno s Velkomoravskou říší a cyrilometodějskou tradicí. Žáci absolvovali prohlídku muzea, kde byl připomenut význam a historie Velehradu, přínos Cyrila a Metoděje pro obyvatele Velké Moravy. Poutní místo Velehrad je národní, duchovní, kulturní i vzdělávací kolébkou našeho národa. Tato část exkurze byla zakončena prohlídkou celého románského areálu včetně jeho dominanty – klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie.

V další části exkurze byla prohlídka „Živé vody“ v Modré. Ve sladkovodní a botanické expozici, která svým obsahem volně doplnila probírané učivo v ekologii, byli žáci  seznámeni s životem ve vodě, kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a charakteristikou jednotlivých biotopů.

PaedDr. Antonín Strachota

Střelecká soutěž žáků 3. ročníku

Dne 13. června 2017 proběhla ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově střelecká soutěž žáků 3. ročníku ve střelbě z malorážových zbraní.