Pokyn ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově ze dne 15. prosince 2017, kterým se vydává Interní protikorupční program Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.

Zveřejnění poradců a poradních orgánů VPŠ a SPŠ MV v Holešově.