Mateřské učebny 4-letého maturitního vzdělávání



Speciální učebny

Speciální výslechová místnost

Učebna modelových situací

Učebna integrované výuky

Tělocvičny, posilovna, sportoviště

Střelnice