VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Výsledky přijímacího řízení
Zlínská 991
769 12   Holešov

Seznam přijatých uchazečů ke dni 22.5.2023

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 

Zavřít

Kritéria přijímacího řízení
(součást Rozhodnutí ŘŠ o konání přijímací zkoušky
do střední odborné školy)