Anglický jazyk pro 1. ročník VOŠ - letní semestr

Druhá část učebního modulu vybaví studenta znalostmi pro práci s programem kancelářského balíku MS Office - Excel 2013/2016. Tabulkový procesor Excel 2013/2016: Vytvoření tabulky, Funkce a vzorce, Vytvoření grafu Editace vstupních dat, Editace grafu, Typy grafů, Filtry a vyhledávání v Excelu, doplňování databáze zápisem a kopírováním, vytváření řad a seznamů Práce s internetem a intranetem: Vyhledání informací pro vytvoření statistiky nehodovosti na stránkách příslušného útvaru policie, přenesení dat do tabulky Excelu
Probírají se lekce 6-9 učebnice Německy s úsměvem nově + úvodní témata odborného skripta Deutsch für Ausländerpolizei der Tschechischen Republik.

Pokyny pro zpracování seminární práce modulu Odborná praxe I.