Menu

Slavnostní akt proběhl za účasti zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik plk. Ing. Andreje Rohála, PhD., starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta, předsedů zkušební komise, pedagogických pracovníků školy, rodinných příslušníků absolventů a dalších hostů.

Absolutorium probíhalo ve dnech 23. až 25. ledna 2017. Zkoušku úspěšně vykonalo 38 policistů. Z tohoto počtu 8 policistů je zařazeno u služby pořádkové policie a 30 u služby kriminální policie a vyšetřování. Celkově 13 policistů prospělo s vyznamenáním a 25 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“ Úspěšní absolventi získali k vysvědčení o absolutoriu a diplomu absolventa Europass – Dodatek k osvědčení, který má usnadnit uznání a posouzení absolvovaného vzdělání v zahraničí.

Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. Za výborné studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria udělil ředitel školy čestnou medaili školy nprap. Haně Válkové. Příjemnou atmosféru doplnil svým hudebním vystoupením varhaník a učitel hudby Ludvík Šuranský.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme k dosaženým studijním výsledkům a přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

Lumír Hendrych