Menu

Adaptační workshop zahrnoval aktivity zaměřené na teambuilding (navození vhodné atmosféry mezi žáky, na spolupráci třídy jako týmu a poznávání nového kolektivu, činnosti na problem solving). Velmi důležitou součástí byla následná reflexe a evaluace v jednotlivých skupinách. Klíčovou roli zde sehrávají také třídní učitelé v roli „pozorovatelů“. Snahou organizátorů bylo usnadnit nastupujícím žákům adaptaci na nové prostředí a snížit potencionální rizika související s přechodem na střední školu a působení v novém kolektivu. Také třídní učitelé měli možnost poznat svou třídu z jiného pohledu, než ze školních lavic.

Program byl rozčleněn do několika bloků a trval od pondělí 4. září do čtvrtku 7. září. Žáci měli dokonce možnost vyzkoušet si i minipřežití v podobě přespání na jednu noc ve stanech. Součástí aktivit byl také peer program, který se u žáků setkal s velkým ohlasem. V roli lektorů vystupovali žáci čtvrtého ročníku a zde jsou jejich postřehy.

Již čtvrtým rokem se naši studenti věnují problematice drog, rasismu a xenofobii, a prostřednictvím peer programu se snaží studentům jak naší školy, tak i škol jiných, předat informace a poznatky týkající se těchto témat.

V rámci adaptačního workshopu pro žáky 1. ročníků se již jako tradičně naši studenti podílí na seznamování třídního kolektivu, a právě díky této možnosti je rovnou uvádí do problematiky rasismu a xenofobie. Letošní start školního roku byl pro „peeráky“ o něco pestřejší, protože místo tří tříd nastoupily čtyři, zapojili se tak všichni.

Prvákům se snažili formou Škola hrou vysvětlit jednotlivé pojmy, jako je rasismus, předsudek a xenofobie, cílem celého programu bylo žáky dovést k přesvědčení, že právě tyto tři věci jsou pro společnost velmi škodlivými faktory.

Sama za sebe můžu říct, že s našimi studenty se pracovalo velmi dobře, byli pozorní, reagovali, několikrát jsme i diskutovali. Den byl určitě přínosný nejen pro ně, ale i pro nás.

Za Peer team Nikita Hýžová, 4.A

 

Škola si adaptační workshop organizovala sama prostřednictvím vlastních vyškolených pedagogů. Pro ně byl začátek školního roku velmi náročný, jelikož kromě svých tříd zabezpečovali hladký chod adaptačního workshopu. Za jejich nasazení jim patří velké poděkování. Žákům prvního ročníku přejeme úspěšný školní rok a hodně nových kamarádů.