Menu

Tento alternativní víkend jsme absolvovali v krásném prostředí Hostýnských vrchů v hotelu Rusava. Výrazu alternativní  se v psychologii používá pro psychosociální a  teambuildingové aktivity, které mají zefektivnit fungování týmu. Aktivity se odvíjí  od sebepoznání a  „zážitku“.

V programu semináře byla zahrnuta transakční analýza a její využití v modelových situacích a krizové komunikaci, nácvik relaxačních technik a meditace, teorie psychosomatiky v krizové komunikaci a teambuildingové aktivity. Součástí byla také hodina ve wellness centru, kterou jsme všichni po náročném výcviku náramně ocenili.

Naučili jsme se spoustu nových věcí, které budeme moci využít při svém budoucím zaměstnání, například práci s jednotlivci či skupinami a různé projektivní techniky. Všichni jsme si víkend užili a v neděli odpoledne jsme odjížděli s pocitem dobře vykonané práce. Velké poděkování patří všem lektorkám a také paní Ireně Kotoučové, která se podílela na organizaci víkendu. Děkujeme také panu zástupci plk. Ing. Bc. Andreji Rohálovi, Ph.D., který s námi strávil příjemné sobotní odpoledne.

Nikita Hýžová, 3. A