Menu

V měsíci lednu probíhalo školní kolo, kterého se zúčastnili všichni studenti 4. ročníku. Studenti, kteří obsadili ve školním kole první tři místa, pokračovali v soutěži v okresním kole. Na prvních třech místech se ve školním kole umístili Renáta Fizková (4.B), Karolína Mádrová (4.B) a Stanislav Mazák (4.C) Tito studenti poté obsadili v okresním kole 1. místo a postupují dále do krajského kola, které proběhne v měsíci březnu.

Témata 8. ročníku FG, která se prolínají školním, okresním, krajským a celorepublikovým kolem jsou následovná:

-       Informační gramotnost

-       Peněžní gramotnost

-       Rozpočtová gramotnost

-       Cenová  gramotnost

-       Právní gramotnost, ochrana spotřebitele

Studentům blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji hodně štěstí v krajském kole.

kpt. Ing. Bc. Eva Kaňová