Menu

Ve 20,00 hodin byl slavnostně zahájen projevem pana ředitele vrchního rady plk. Ing. Jana Dvořáka. Následoval zpěv studentské hymny „Gaudeamus igitur“, kterou zazpívala bývalá žákyně naší školy Veronika Dobešová. Hudební vystoupení vystřídalo seskupení osmi tanečních párů žáků naší školy, kteří předvedli slavnostní polonézu.

K  oficiální části patřilo tradiční taneční vystoupení maturantů jednotlivých tříd spojené s jejich šerpováním. Samozřejmě nesmělo chybět ani závěrečné skupinové fotografování tříd. A tímto skončila jedna z hlavních částí plesu a následovala volná zábava v podobě tance hostů. Začaly se prodávat lístky do tomboly, návštěvníci korzovali po chodbách a menších sálech. Někteří, zvláště mladší generace, navštívila diskotéku v baru s názvem „Drive club“.  K oživení volné zábavy přispělo vynikající sólové vystoupení mažoretky Sáry Nejezchlebové ze třídy 4. B a originální mužské vystoupení žáků čtvrtého ročníku v podobě tance novozélandských ragbistů. Ve 23,00 hodin si mohli mnozí šťastlivci vyzvednout ceny malé tomboly, která byla vkusně naaranžována v jedné ze zámeckých místností. S úderem půlnoci se losovala velká tombola v hlavním sále zámku. Maturitní ples byl ukončen ve dvě hodiny.

Kdo byl přítomen této slavnostní události, jistě se mu organizace, program a průběh plesu velmi líbil. Výsledný dojem ještě umocnily reprezentativní prostory zámku.

Děkujeme zvláště vychovatelům za profesionální organizaci a také třídním učitelům a žákům čtvrtých ročníků za kreativitu v předvedených vystoupeních.

Vychovatel Ing. Karel Adámek