Menu

Tato anketa má několik kategorií. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově  nominovala své kandidáty v kategorii „Nejlepší učitel policejní školy“ a „Nejlepší studentka“.

Je potěšující, že v kategorii „Nejlepší učitel policejní školy“ ocenění získal vedoucí oddělení policejních činností plk. Mgr. Petr Benda. Na škole působí od roku 1992. Kromě úspěšné učitelské práce se aktivně účastní dalších pedagogických činností. Spolupodílí se na tvorbě, realizaci a evaluaci vzdělávacích programů pro vyšší odbornou školu, střední odbornou školu, kurzů pro příslušníky Policie ČR a zaměstnance MV. Aktivně se zapojuje do spolupráce se sociálními partnery školy.

V kategorii „Nejlepší studentka“ zvítězila nprap. Hana Válková, Dis. – služebně zařazena na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, KŘP Libereckého kraje, pracoviště Semily. Po celou dobu vzdělávání ve vyšší odborné škole v oboru Bezpečnostně právní činnost dosahovala výborných výsledků. Byla příkladná a spolehlivá v plnění studijních povinností. Aktivně se zapojovala do vzdělávacího procesu, do služeb a služebních akcí pořádaných školou.

Vyhlášení ankety „Policista roku“ proběhlo dne 22. září 2017 ve Španělském sále Pražského hradu za přítomnosti první dámy Ivany Zemanové, ministra vnitra, policejního prezidenta a dalších význačných osobností. Přítomna byla i náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení Mgr. Monika Pálková, MPA, která předávala cenu „Nejlepší učitel policejní školy“.