Menu

VPŠ a SPŠ MV v Holešově dlouhodobě (od roku 1992) spolupracuje s touto institucí v oblasti jazykové a odborné přípravy policistů a pedagogů školy. Služební cesta se uskutečnila na základě pozvání viceprezidenta BPOL – ředitelství Mnichov pana Petera Horsta.

Zahraniční služební cesty se za VPŠ a SPŠ MV v Holešově zúčastnili vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák, ředitel školy, vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D., zástupce ředitele pro výuku a výcvik, rada plk. RNDr. Miroslav Dědič, vedoucí oddělení zabezpečení výuky, rada pplk. Mgr. Eva Vichlendová, rada pro zahraniční styky, prevenci a propagaci a Mgr. Hana Šťastová, vedoucí oddělení cizích jazyků. Na přání německé strany se služební cesty zúčastnil i bývalý ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově JUDr. Josef Šilpoch a bývalá vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětu PhDr. Věra Prusenovská.

Obsahem zahraniční služební cesty bylo slavnostní setkání pracovníků obou institucí při příležitosti 25. výročí vzájemné spolupráce. Při této příležitosti se zpracoval výroční bulletin zahrnující celé období trvající spolupráce. Německá strana, která setkání organizovala, tudíž pozvala za českou i německou stranu všechny důležité aktéry, kteří se na rozvoji vzájemných vztahů podíleli.

Dne 7. září proběhlo slavnostní setkání na ředitelství BPOL v Mnichově. Pan viceprezident Horst přednesl prezentaci o změnách v organizaci BPOL, o jeho hlavních úkolech a vizích do budoucnosti. Pan ředitel plk. Ing. Dvořák, taktéž formou prezentace, hovořil o změnách v policejním školství za posledních 5 let a soustředil se na aktivity školy v současnosti. Poté následovala prezentace EPHK Andrease Weishaupta, který shrnul vzájemnou spolupráci za uplynuté období. Závěrem ředitel školy předal viceprezidentu Horstovi knihu o České republice s věnováním a ostatním účastníkům předal pamětní listy. Účastníkům byl předveden také bulletin mapující spolupráci za uplynulé období. Bulletin vyšel ve spolupráci s pracovníky školy a na náklady BPOL. Po obědě následovala exkurze na vrtulníkovou základnu BPOL v Mnichově, kde vedoucí základny představil úkoly, strukturu a práci svého útvaru. Večeře se účastnil i prezident BPOL Dr. Karl-Heinz Blümel. Návrat do Holešova proběhl následující den.