Menu

Malý právníček 2019

Již tradičně se žáci naší školy zúčastnili soutěže ve znalostech práva „Malý právníček“, kterou každoročně vyhlašuje Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Most.

Soutěž proběhla ve dnech 9. až 11. prosince 2019 v rozhraní Moodle. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 škol s oprávněním k výuce Bezpečnostně právního oboru 68-42-M/01 (644 žáků). Test se skládal z celkem 50 otázek, které musely být zodpovězeny v časovém limitu 30 minut.

V letošním školním roce naši školu reprezentovala třída 4.C a ve velké konkurenci se umístila na 2. místě.

Blahopřejeme k úspěchu!

Oddělení práva a kriminalistiky

Vánoční zpívání v Dětském domově

Dne 18. prosince 2019 navštívilo několik žáků naší školy Dětský domov v Kroměříži, kde svým vystoupením v podobě hraní a zpívání koled přispěli k navození vánoční nálady. Poděkování patří zejména Michalu Ježovi, Veronice Malé, Andree Faltusové, Natálii Jadamusové a Danielu Syslovi, kteří v předvánočním shonu nelitovali námahy ani drahocenného času a svým výkonem potěšili nejedno lidské srdce. Nutno podotknout, že vystoupení se opravdu vydařilo a setkalo se s velmi kladným ohlasem, o čemž svědčila nejen přátelská atmosféra a zapojení všech přítomných do společného zpívání, ale především úsměvy na tvářích a rozzářené oči dětí.

Darek Nedbal

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

V úterý 10. prosince v odpoledních hodinách se uskutečnila vánoční soutěž v německém jazyce.
Této soutěže se zúčastnilo 11 týmů složených z žáků 1. – 4. ročníku naší školy. Soutěžící plnili v příjemné vánoční atmosféře šest úkolů, které si pro ně připravily vyučující německého jazyka – různé německé hádanky, doplňovačky, skládačky a písničky.

Výherci soutěže se stali tito žáci:

1. místo – 3. C - Veronika Máčková, Lucie Podivínová

2. místo – 4. B - Důbravová Kateřina, Valošková Veronika

3. místo – 4. C - Juchelková Pavlína, Pavlíčková Eliška

Všechny ostatní týmy ale také bojovaly se ctí a zaslouží si velkou pochvalu.

 Projektový den VPŠ a SPŠ MV v Holešově 

Dne 18. prosince 2019 VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskutečnila projektový den pro žáky střední odborné školy.  Pro třídy prvního ročníku si lektoři peer programu (žáci třetího ročníku) připravili aktivity z oblasti návykových látek. Program pro druhý ročník zabezpečili policisté – experti na extrémismus a návykové látky. Kolegové přijeli KŘ Moravskoslezského kraje a z MŘ Ostrava. Žáci třetího ročníku absolvovali besedu s policistou ze Speciální pořádkové jednotky Moravskoslezského kraje. Pracovnice z odboru personálního policejního prezídia žákům podala informace o realizaci odborné praxe, která je čeká v květnu 2020 a o možnostech vstupu do služebního poměru. Žáci čtvrtého ročníku absolvovali pohovory s personalisty jednotlivých krajských ředitelství. Součástí programu všech čtyř ročníků byla také ukázka práce pohotovostní motorizované jednotky Praha.

​​​

Plavecké závody v Boskovicích

Dne 11.12.2019 se naši žáci zúčastnili 1. ročníku soutěže v plavání o „Pohár ředitele školy v Boskovicích“.

Za VPŠ a SPŠ MV v Holešově se zúčastnili:

Eliška Hudečková 3.B,  Eliška Petrková 3.B, Anna Lorencová 3.D, Petr Balcar 3.A, Karel Jančík a Pavel Brázdil ze 3.C.

Po výborném kolektivním výkonu naši žáci slavili vítězství a pohár přivezli domů. Plavaly se disciplíny prsa, znak, kraul 50m a na závěr štafeta volný způsob na 15 min. V individuálních disciplínách je třeba vyzdvihnout „jen“ samá 1. místa dívek ve finálových plavbách.  Závěrečná štafeta podtrhla vynikající výkon celého družstva a rozhodla o celkovém prvenství. Děkujeme účastníkům za vzornou reprezentaci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v  Holešově. 

kpt. Mgr. Pavel Poznar