Menu

Čeká nás Brusel

Ve čtvrtek 7. listopadu se v aule kroměřížského gymnázia sešli účastníci literární soutěže „17. listopad po 30 letech očima dnešních studentů“.  Tuto soutěž společně vyhlásili poslankyně EP  Ing. Michaela Šojdrová, Gymnázium Kroměříž a Klub UNESCO Kroměříž u příležitosti blížícího se výročí.

Do soutěže se zapojily gymnázia Velehrad, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Holešov i obě kroměřížská, Vsetín a Otrokovice, dále pak TSOŠ veterinární Kroměříž, VPŠ a SPŠ MV Holešov a Obchodní akademie Kroměříž. Naši školu reprezentovaly studentky – Gabriela Železná a Eliška Benešová ze třídy 3. D a Zuzana Hetmánková z 2. A.

Po krátkém vystoupení sboru kroměřížského gymnázia a slavnostních proslovech europoslankyně, ředitele gymnázia a starosty města Kroměříže přišlo na řadu vyhlášení, které nám udělalo velkou radost. Eliška Benešová získala zvláštní cenu europoslankyně Ing. Michaely Šojdrové a práce Zuzany Hetmánkové byla porotou hodnocena jako druhá nejlepší. Kromě hodnotných cen, které jsme obdržely, byl pro nás překvapením i odměnou zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu.

Poděkování patří učitelkám českého jazyka a literatury, které nás na soutěž připravovaly.

Zuzana Hetmánková

ODPOLEDNE V DOMOVĚ PRO SENIORY

Pochopení vzájemně odlišných generačních světů nebývá vždy jednoduché. Dnešní společnost má pocit, že mladé lidi nic nebaví ani nezajímá. Právě toto tvrzení se rozhodla změnit parta našich žáků z druhého ročníku.

V pondělí 4. listopadu 2019 si žáci připravili hodinový program na tradičním setkání Klubu seniorů Holešov, které se konalo v prostorách Domova pro seniory v Holešově. Svůj program zahájili písněmi, které v sobě nesly kouzlo pohádek. V několika vstupech tak mohli senioři zhlédnout pěvecká vystoupení za doprovodu různých hudebních nástrojů (kytary, klavíru, flétny, harmoniky) a dvě gymnastická vystoupení. Závěr programu patřil žákům, kteří předvedli ukázku ze street workoutu.

Pro žáky to byla již druhá akce, kterou pro seniory z Holešova a okolí pomáhali v letošním roce zorganizovat. V červnu se podíleli na charitativní akci ve Štípě u Zlína pod názvem „Pouť méně mobilních do Štípy“, kterou pořádala Charita Holešov. Těmito akcemi chtějí naši žáci ukázat, že dvě různé generace nemusí žít jen vedle sebe, ale spolu.

Všem zúčastněným žákům děkuji za ochotu pomáhat druhým lidem a vzornou reprezentaci školy. Především děkuji žákům z třídy 2. A a jejich třídní učitelce Mgr. Jolaně Saibertové za spolupráci a přípravu kulturního programu. 

Mgr. Hana Bendová

Logická olympiáda 2019

Jak se již stalo dobrým zvykem, i v letošním roce se naše škola zúčastnila soutěže Logická olympiáda. Soutěž zorganizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů ve dnech 15. až 17. října 2019. Ve školním on-line kole nás v kategorii C reprezentovalo 320 žáků 1. až 4.  ročníku střední odborné školy. Soutěž, kterou pořádá Mensa ČR, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Při řešení nerozhodují naučené znalosti a vědomosti, ale schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.

Nejlepší řešitelé základního kola:

1. Berecz Ondřej 3.C
2. Šimonová Denisa 3.C
3. - 4. Kovaříková Justýna 2.A
  Větříšek Petr 2.B
5. - 6. Kynčlová Veronika 3.D
  Páclová Valentýna 2.B
7. Jurkovská Lucie 1.D
8. Vladovová Tereza 3.C
9. Novosad Jakub 1.D
10. - 11. Lorencová Anna 3.D
  Ulčák Petr 1.C

Do krajského kola soutěže, do něhož postupuje 50 nejlepších řešitelů v každém kraji, se stejně jako loni z naší školy probojoval  Ondřej Berecz z 3. C. Všem žákům děkujeme za účast, úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání v dalším ročníku soutěže.

RNDr. Jana Návratová

 

Skauting 

Ve dnech 16. a 23. října 2019, v rámci rozšířené výuky občanské nauky, navštívili žáci a žákyně 1. ročníku SOŠ výstavu zaměřenou na holešovský skauting.  Na zámku v Holešově měli možnost nahlédnout do skautské klubovny, tábora, historie i dovedností, skrze které se skauti a skautky snaží měnit svět. Součástí výstavy byl i interaktivní program, spojený s vyplňováním pracovního listu, což jistě podnítilo zájem a snahu všech našich žáků a žákyň. Program byl pojat jako minikurz etické výchovy a směřoval k seznámení s etickými přístupy, k zamyšlení nad svými hodnotami a na základě příběhu zákazu skautingu v době nacistického a komunistického režimu žáci a žákyně hledali vlastní etické řešení situace

Na program navázala paní učitelka Mgr. Kotoučová v hodinách občanské nauky a společně se skauty z jednotlivých tříd 1. ročníku společně završili odpoledne strávené v holešovském zámku.

Děkuji paní učitelce Mgr. Kotoučové, třídním učitelům, třídním učitelkám a dalším vyučujícím, kteří se na akci podíleli jako pedagogický dozor. Stejné poděkování směřuji k žákům a žákyním 1. ročníku, kteří se v osobním volnu zúčastnili a aktivně zapojili do této vzdělávací akce.

plk. Mgr. Petr Benda
vedoucí oddělení policejních činností

TURNAJ  VE  VOLEJBALE

Dne 24. října 2019 se v tělocvičně školy uskutečnil turnaj smíšených pětic ve volejbale.

Akce se zúčastnila čtyři  družstva žáků SOŠ.

Hrálo se  v jedné skupině systémem  každý s každým. Většina hráčů předvedla velmi pěkné a obětavé výkony, které bylo radost sledovat. Vzhledem k vyrovnanosti mužstev nebylo do poslední chvíle jasné, v jakém pořadí se nakonec umístí. Nejlepší na prvních třech místech byli odměněni diplomy a sladkostmi z rozpočtu SRPŠ. Tento turnaj byl pěkným sportovním ukončením posledního dne před  odjezdem žáků na podzimní prázdniny.

Umístění podle pořadí :

1. místo - Juchelková Pavlína, Bucheňová Pavlína, Bucheňová Karolína, Davidová Andrea, Hujber Petr
2. místo - Černý Lukáš, Musilová Markéta, Bartusek Tomáš, Posoldová Eliška, Mikesková Iveta
3. místo - Tvarůžek Matěj, Plšek Matyáš, Špidlík Martin, Kulendová Kateřina, Haasová Vendula, Radová Alexandra, Cinibulk Matyáš
4. místo - Kunovjánková Eva, Důbravová Kateřina, Valošková Veronika, Andrle Martin, Levý Josef 

Červinka Jaroslav, odd. vychovatelů