Menu

 

Informace o předešlých projektech 

Školní projekt Integrace cizinců v rámci středního odborného vzdělávání v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01) ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově navazuje na dva evropské projekty zaměřené na vzdělávání žáků z národnostních menšin, které škola realizovala v období let 2007 – 2018. 

Název projektů:

  1. Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší  policejní  škole a Střední policejní škole MV v Holešově.
  2. Vzdělávání žáků národnostních menšin ve vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově.

Projekty byly zaměřeny na vytvoření rovných příležitostí pro žáky a žákyně z 9. tříd ZŠ z národnostních menšin. Projekty navazovaly na Národní strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám.  

Cílem projektů bylo zlepšení rovných příležitostí žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.  Důležitým prvkem byla integrace do společnosti a motivace k vhodnému výběru povolání po absolvování studia. 

V průběhu realizace projektu se ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově vzdělávalo 121 žáků z řad národnostních menšin a bylo realizováno 4 600 konzultačních hodin.

V rámci přípravného kurzu bylo vytvořeno 12 „Pracovních sešitů“ z předmětů:

Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Biologie, Dějepis, Fyzika, Chemie, Logika, Matematika, Tělesná příprava, Všeobecný přehled, Zeměpis. 

Realizační tým vypracoval 20 „Podpůrných výukových materiálů“ z předmětů:

Český jazyk pro 1. – 3. ročník, Anglický jazyk pro 1. – 3. ročník, Německý jazyk pro 1. – 3. ročník, Ruský jazyk pro 1. – 3. ročník, Matematika pro 1. – 3. ročník, Právo pro 1. – 3. ročník, Kontrola kriminality pro 3. ročník, Bezpečnostně právní činnost pro 4. ročník.

V rámci projektu se uskutečnilo 6644 volnočasových aktivit. 

Dále byly zpracovány:
3 materiály  akreditováné  MŠMT
1. Multikultůra v dnešním světě
2. Romové v české společnosti
3. Migrace v ČR