Menu

Internát střední odborné školy

Kontakty:

 

Mgr. Lumír Františák

vedoucí oddělení vychovatelů

VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Zlínská 991

76901 Holešov

mobil: 724 113 303

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Telefonní spojení na pedagogický dozor na internátě (24 hodin): 727 925 794

Oddělení vychovatelů vzniklo jako nedílná součást poskytování středního vzdělávání s maturitní zkouškou, oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Prvořadým úkolem všech pedagogických pracovníků oddělení, je zajistit žákům co možná nejlepší ubytování na internátě školy a vytvořit jim dobré podmínky pro přípravu na vzdělávání. Výchovným cílem je celkový, všestranný a harmonický rozvoj svěřených žáků, plně v souladu se školským vzdělávacím programem VPŠ a SPŠ MV V Holešově. Tohoto cíle můžeme dosáhnout u žáků, podpoříme-li jejich kladné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Současně s tímto je vedeme k zodpovědnosti, samostatnosti, k pořádku, pečlivosti a k utváření mravních hodnot s ohledem na jejich budoucí povolání.

Volnočasové aktivity:

 • organizace sportovních, kulturních a společenských akcí (maturitní ples, divadelní zájezdy, sportovní soutěže, taneční kurzy, přednášky a besedy)
 • široká nabídka zájmových kroužků a sportovních oddílů,
 • využití sportovního areálu včetně posiloven, využití městského bazénu.

Vychovatelé:

Mgr. Hana Bendová, Mgr. Petra Podvalová, Ing. Karel Adámek, Marián Tomeček, Petr Ludka, Jaroslav Červinka, Janišová Radka, Bělunková Iva. Darek Nedbal, Alena Kopečná, Jitka Pospíšilová, Marián Beňo.

Základní informace o ubytování.

 • Pro poskytnutí ubytování je nutné řádně vyplnit a podat přihlášku do ubytovacího zařízení školy ve stanoveném termínu (přihláška ke stažení).
 • Nepřetržitý dohled nad žáky v době mimo vyučování je zajištěn pedagogickým dozorem.
 • Žáci jsou povinni dodržovat školní, ubytovací a stravovací řád školy.
 • Žákům je v souladu s příslušnými právními předpisy poskytováno celodenní stravování.
 • V případě běžných onemocnění (mimo akutní stavy, úrazy apod.) musí být žák ošetřen u svého registrujícího lékaře. Dle rozhodnutí zákonných zástupců žáků lze využít možnost registrace u praktického lékaře přímo v areálu školy.  Nemocní žáci musí odjet k léčení domů. U žáků, kteří jsou cizími státními příslušníky a mají trvalý pobyt mimo území ČR je nutný evropský průkaz zdravotní pojišťovny.
 • Přidělení pokojů žákům je v kompetenci příslušného vychovatele.
 • Ubytovaní žáci se pod vedením vychovatelů pravidelně podílí na udržování pořádku a provádění úklidu na přiděleném pokoji a venkovních prostorech okolo internátu.
 • Pravidelný příjezd žáků na internát v neděli je stanoven od 17:00 do 21:00 hodin.
 • Za příslušný měsíční poplatek mohou žáci využívat v čase vymezeném vnitřním řádem WIFI internetové připojení.
 • Ubytovaným žákům není povoleno používat vlastní elektrospotřebiče (mimo osobní počítač), které nejsou předem schváleny správcem internátu.
 • V souladu s příslušnými právními předpisy budou žáci v den nástupu poučení o přísném zákazu kouření, požívání alkoholu a jiných návykových a psychotropních látek.

 

Všichni ubytovaní žáci si na internát přivezou:

 • Věci osobní potřeby, hygienické potřeby, toaletní papír, ručníky, běžné léky pro případ náhlého onemocnění,  apod..
 • Oblečení do školy a pro volný čas, sportovní oděv, obuv do tělocvičny, plavky, přezůvky do školy a na internát, visací zámek.

Žákům se nedoporučuje vozit si na internát cenné věci a neúměrně vysoké finanční částky. Částky nad 500,- Kč jsou povinni si ukládat u vychovatelů v uzamykatelných trezorech.

 

Platby za ubytování a stravu:

 • cena celodenní stravy je 101,- Kč (snídaně 24,- Kč, oběd 39,- Kč, večeře 38,- Kč)
 • telefonní kontakt na případné objednávání nebo odhlašování stravy: 573 324 273
 • cena za ubytování je ve výši 1.380,- Kč měsíčně vždy do 15. dne v měsíci
 • platby za ubytování a stravu lze hradit bezhotovostním převodem.

Peníze na stravu se ukládají na tzv. stravovací konta, ze kterých se postupně odečítají finanční prostředky podle množství odebrané stravy. Četnost a výše plateb na stravovací konta není omezena. Při bezhotovostních platbách vždy vyplňujte variabilní a specifický symbol, jsou velmi důležité pro rozlišení plateb. Možnost pro případné hotovostní úhrady je i nadále zachována.

 

Číslo účtu pro zasílání plateb na stravovací konto - 6015-51535881/0710

Variabilní symbol: identifikační číslo žáka/žákyně
Specifický symbol: 1
Konstantní symbol: 0558
Do poznámky je vhodné uvést „příjmení žáka – strava“.

Číslo účtu pro zasílání plateb za ubytování - 6015-51535881/0710

Variabilní symbol: identifikační číslo žáka/žákyně
Specifický symbol: 2
Konstantní symbol: 0558
Do poznámky je vhodné uvést „příjmení žáka – ubytování“.

 

Vzhledem ke způsobu financování si ředitel školy vyhrazuje právo upravovat ceny za stravu a ubytování ve zdůvodněných případech i v průběhu školního roku. (Vyhláška ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.)