Menu

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN  ze dne 29. prosince 2021 a vzhledem k vývoji epidemiologické situace nelze realizovat 15. ledna 2022 tradiční Den otevřených dveří v areálu školy.

Proto VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskuteční tuto akci online. V níže uvedených prezentacích budete seznámeni s areálem školy, podmínkami přijetí, obsahem přijímací zkoušky na střední školu, vzděláváním i aktivitami školy.

  • Komentovaná prezentace s úvodním slovem ředitele školy. Obsahem prezentace je vzdělávání na střední odborné škole, přijímací řízení, popis k vyplnění přihlášky, obsah přijímací zkoušky, popis vzdělávacích, sportovních nebo volnočasových aktivit včetně uplatnění absolventů.

https://youtu.be/gIpFwxyVays

  • Video prohlídka areálu včetně učeben, sportovišť, jídelny nebo internátu. Prostřednictvím této virtuální prohlídky můžete navštívit prostory, které jsou přístupné v rámci Dne otevřených dveří konaného v areálu bez epidemiologických opatření.

https://youtu.be/_0-Ia_og1CI

  • Spot školy. Jedná se o průřez aktivitami Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.

https://youtu.be/h4zdewA8Fqs

  • Kritéria přijímacího řízení na střední odbornou školu pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněna do 31. ledna 2022.

Vaše případné dotazy zodpovědí kompetentní pracovníci školy v pracovní dny od 07:00 do 14:30 nebo také v sobotu dne 15. ledna 2022 od 08:00 do 12:00 hodin v rámci online Dne otevřených dveří.

 

 Kontaktní čísla:  573 324 111 
  602 369 200

Výše uvedené prezentace nahrazují tradiční Den otevřených dveří.
Dne 15. ledna 2022 bude areál veřejnosti uzavřen.