Anglický jazyk pro 1. ročník VOŠ - zimní semestr

První část učebního  modulu vybaví studenta znalostmi pro práci s výpočetní technikou v operačním systému Windows 7, student získá orientaci v topologiích počítačových sítí a architektury počítače, získá správné návyky v používání elektronické pošty.

Německý jazyk pro VOŠ 1.ročník

Probírají se lekce 1-5 učebnice Německy s úsměvem nově + další dodatkové materiály odborné terminologie.

PŘESTUPKOVÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

Lektor : Mgr. Jolana Saibertová