Menu

Slavnostní akt proběhl za účasti zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik plk. Ing. Andreje Rohála, PhD., místostarosty města Holešova Bc. Jaroslava Chmelaře, předsedů zkušební komise, pedagogických pracovníků školy, rodinných příslušníků absolventů a dalších hostů.

Absolutorium probíhalo ve dnech 23. a 24. ledna 2018. Zkoušku úspěšně vykonalo 30 policistů. Z tohoto počtu 12 policistů je zařazeno u služby pořádkové policie a 18 u služby kriminální policie a vyšetřování. Celkově 14 policistů prospělo s vyznamenáním a 16 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“.

Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. V letošním roce udělil ředitel školy za výborné studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria čestnou medaili školy nprap. Karlu Mulovi. Příjemnou atmosféru doplnil svým hudebním vystoupením varhaník a učitel hudby Ludvík Šuranský.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme k dosaženým studijním výsledkům a přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.

 

Lumír Hendrych