Menu

Adaptační workshop

Začátkem školního roku naši pedagogové pravidelně pořádají adaptační workshop pro nově nastupující žáky prvního ročníku.
Všechny aktivity vedou k poznání nových spolužáků, ke vzájemné úctě, respektu, důvěře a spolupráci. Činnosti směřují ke stmelení nově vznikajících třídních kolektivů. Žáci se při nich poznají nejen ve třídě, ale i napříč celým ročníkem. Součástí programu je také vrstevnický peer program, který lektorují žáci 4. ročníku.

​​​