Menu

 

Odborný seminář v SOŠ PZ Pezinok

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a SOŠ PZ Pezinok a na základě pozvání ředitele školy SOŠ PZ Pezinok se uskutečnila zahraniční služební cesta do SOŠ PZ Pezinok na Slovensko. Služební cesta započala 13. listopadu v odpoledních hodinách a návrat do Holešova proběhl 15. listopadu 2018 v odpoledních hodinách.

Služební cesty se za VPŠ a SPŠ MV v Holešově zúčastnili: plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. zástupce ředitele pro výuku a výcvik (vedoucí delegace), pplk. Mgr. Lumír Hendrych, Ph.D., zástupce vedoucího oddělení zabezpečení výuky a pplk. Mgr. Eva Vichlendová, rada pro zahraniční styky.

Obsahem pracovního setkání byla účast na odborném semináři s názvem „Policejní vzdělávání v kontextu aktuálních výzev a trendů EU“. Česká delegace vystoupila s příspěvkem „Aktuální trendy ve vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.

Semináře se zúčastnili zástupci Policejní školy v Katowicích, Školy Straže Graničnej v Lubani, zástupci VPŠ a SPŠ Praha-Hrdlořezy, ředitel soukromé školy Ochrany osob a majetku v Bratislavě, ředitelka SOŠ PZ Košice, ředitel SOŠ PZ Bratislava, vedoucí Obvodního oddělení Pezinok a další hosté. Kromě ředitele školy plk. Mgr. Dovičoviče, účastníky semináře pozdravili i představitelé Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Součástí programu byla také prohlídka prostor areálu školy, zejména učebny modelových situací a střelnice.