Menu

Zimní  výcvikový  kurz

Žáci 2. ročníku střední odborné školy absolvovali náročný zimní výcvikový kurz, který je zakotven ve školním vzdělávacím programu. Každoročně tato akce probíhá v krásném prostředí Pece pod Sněžkou v Krkonoších. Veškeré zázemí pro realizaci výcvikových kurzů včetně stravování, ubytování, přednáškového sálu i plaveckého bazénu – to vše na velmi dobré úrovni – zajistil hotel Energetik.

V prvním termínu (od 4. do 9. února) kurz absolvovaly třídy 2. A a 2. C, které byly následně vystřídány od 3. do 8. března třídami 2. B a 2. D.

Výcvik probíhal na lyžích, sněžnicích i běžkách. Veškeré činnosti směřovaly k záchraně života a zdraví. Každý večer získané praktické dovednosti doplňovala teorie na přednáškách. Jedním z témat byla také beseda se členem horské služby.

I přes nestandardní průběh zimy oba kurzy splnily své cíle. Žáci si osvojili mnoho praktických dovedností, které mohou uplatnit v práci u Policie ČR nebo jiných bezpečnostních sborů ČR.

Vedoucí kurzů – plk. Mgr. Karel Hrudík