Menu

Vánoční soutěže

Během posledního výukového týdne před vánočními prázdninami vyučující anglického jazyka vnesli do výuky vánoční atmosféru v podobě originálních soutěží.
Cílem těchto soutěží bylo hravou formou žákům představit reálie a terminologii týkající se zimního období v anglicky mluvících zemích a dále pak poskytnout žákům prostor pro kreativní pojetí jednotlivých zadaných úkolů. Všichni zúčastnění se dobře bavili a ti nejlepší luštitelé byli odměněni cenami.