Menu

Školní kolo I. ročníků v recitační soutěži

Dne 20. března 2019 se uskutečnilo v příjemném prostředí učebny 218 školní kolo recitační soutěže žáků 1. ročníku pod vedením Mgr. Ireny Kotoučové, PhDr. Jany Holubcové a  Mgr. Bc. Moniky Vokurkové, Ph.D za účasti zástupců vedení školy, pedagogů, vychovatelů a žáků 1. ročníku.

Tato školní akce navazovala na třídní kola, z nichž byli vybráni tři účinkující z každé třídy.

Všichni soutěžící se výborně připravili na recitaci zvolených básní i přednes prozaických textů za hudebního doprovodu žáků z 1. A. Každý z účastníků recitační soutěže si zaslouží velkou pochvalu a uznání, ale protože vyhrát může jen jeden/jedna, hodnotící komise vybrala na 1. místo skvělou Zuzku z 1.A  s textem Jiřího Suchého Střela. Druhé místo získal Matěj z 1.B za přednes Beránka a vlka od Krylova a třetího místa dosáhla Lucie z 1. C s úryvkem z Hamleta. Chtěli bychom také vyzvednout vystoupení Vojty z 1.B s vlastní básní Květinko má …

Ještě jednou chceme zdůraznit, že všichni soutěžící, organizátorky soutěže i zástupci komise odvedli výbornou práci a přítomní hosté vytvořili příjemnou a inspirativní atmosféru. Děkujeme za hezké a užitečně strávené odpoledne.

Klára a Jiří z 1.B (členové hodnotící komise a moderátoři soutěže)