Menu

Vernisáž výstavy „Policie v proměnách doby,
aneb od Masaryka po současnost“

Dne 21. března 2018 proběhla v Holešově vernisáž výstavy, kterou připravil Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policie České republiky spolu s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra Holešov a předním policejním historikem plk. Mgr. Miroslavem Spurným.

Výstava nese název „Policie v proměnách doby, aneb od Masaryka po současnost“ a jak již z názvu plyne, mapuje vývoj našeho bezpečnostního sboru od vzniku samostatného Československa po současnost. Výstava byla uspořádána v rámci letošních oslav 100. výročí vzniku Československé republik a je příspěvkem policejního školství k tomuto významnému jubileu. Výstavě v rámci slavnostního zahájení požehnal i předseda Křesťanské policejní asociace mjr. ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D.

Na vernisáž přijalo pozvání mnoho významných hostů v čele s hejtmanem Zlínského kraje panem Jiřím Čunkem, přítomni byli i ředitelé Krajských ředitelství policie z Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, Zlínského kraje plk. JUDr. Jaromír Tkadleček a Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel. Z Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV se zúčastnil JUDr. Petr, Novák, PhD., za Muzeum PČR Mgr. Radek Galaš. Akci byl přítomen i starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, dále zástupci policejních veteránů, delegace ze Střední odborné školy Policejního sboru Pezinok a řada dalších.

Vernisáž byla v rámci doprovodného programu doplněna i o ukázku vozidel PČR a SNB a dále byly prezentovány dobové stejnokroje četnictva, policie, komunální stráže i příslušníků SNB.

Výstava je trvale umístěna v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově v budově číslo 22.