Menu

Mluv byl skvělý!

Tak jako každoročně i letos na podzim jsme přivítali naše kolegy z Bavorské policie, kteří se rozhodli naučit se česky. Jejich trpělivost, s jakou se prokousávají českou gramatikou s četnými výjimkami, je obdivuhodná. Nevzdávají se a neustále se posouvají vpřed. Celé dva  týdny se poctivě  učili a připravovali na každou hodinu, a tak doufáme, že svou píli zúročí 6. listopadu, kdy na ně čeká závěrečná zkouška a jejich „mluv bude opět skvělý“. Zlomte vaz!
Závěrem bych chtěla poděkovat Mgr. Haně Šťastové za organizaci a  kolegyním  Mgr. Andrei Dvorníkové, Mgr. Sylvě Kropáčové a Mgr. Monice Vokurkové za vyučování.

Mgr. Martina Pořízková