Menu

Dějepisná olympiáda

Dne 30. listopadu 2023 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tématem tohoto ročníku byla doba mezi příchodem Cyrila a Metoděje (863) a upálením Jana Husa (1415).

Školního kola se účastnilo 12 žáků z 1. – 4. ročníku. Všichni se stali úspěšnými řešiteli olympiády. Nejúspěšnějšími žáky byli:

  • Lucie Argirovská 3.B,
  • Jiří Tecl 2.D,
  • Roman Čermák 4.D.

Výše uvedení žáci reprezentovali naši školu v okresním kole, které se uskutečnilo 15. ledna 2024.  Již 52. ročník Dějepisné olympiády na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko) od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“ se konal v Muzeu Kroměřížska.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, které se lišily svou náročností a trvala devadesát minut. Všichni zúčastnění z naší školy zpracovávali test druhé kategorie.

Naši žáci získávali symbolické ocenění „úspěšný řešitel“ a velké poděkování za reprezentaci VPŠ a SPŠ MV v Holešově.