Menu

Slavnostní shromáždění zaměstnanců
VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Každoročně se při příležitosti narození Jana Amose Komenského 28. března pořádá setkání zaměstnanců VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
Slavnostní shromáždění zahájil ředitel školy, poté vystoupil s vyhodnocením za uplynulý rok zástupce ředitele pro výuku a výcvik. Při této příležitosti ocenil ředitel školy za kvalitní práci své zaměstnance medailemi školy, plaketami školy a pamětním listem ředitele školy. Slavnostní akce se zúčastnil i pan Miroslav Olšina, kterému ředitel školy udělil Čestnou medaili Střední policejní školy v Holešově za dlouholetou a přínosnou spolupráci se školou. Program obohatili svým vystoupením žáci střední odborné školy.